No data

Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *

Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
No data
No data
2020-04-25
Second news on the main page

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-09-22

Dane nadawcy

ADAM FULARZ
zarska.pl - w przebudowie
Telefon: +48604443623
Email: 

Dane adresata

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
68-200 ŻARY
ŻARY
PL. RYNEK 1-5
Województwo: LUBUSKIE
Powiat: żarski
Gmina: Żary (gmina miejska)

SKARGA

Skarga dot. transportu zbiorowego, wniosek o zakaz sprawowania stanowisk kierowniczych w jednostkach samorządu terytoria

do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Strony Pozwanej Wysoki Sądzie, Z uwagi na Dzień bez Samochodu redakcja podjęła działania w obszarach wykluczenia komunikacyjnego. Zaskarżam uchwałę RM XXXVII-11-22. Skarżę że w gminie miasto Żary realizowane jest wg krytyków- łącznie tylko ok. 146 kursów o średniej długości 9,86 km, co daje łącznie ok. 1439 wozokilometrów, co jest ilością bardzo małą. Porównanie jakości świadczonych usług komunikacji zbiorowej w gminie Żary z pobliskim +/- identycznym ludnościowo miastem Nowa Sól przekonuje mnie do zaapelowania do Wysokiego Sadu o zakaz sprawowania stanowisk w JST. Wnoszę o rozważenie 2-letniego zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego dla osób winnych zaistniałej sytuacji- zakaz okresowy może objąć wszystkich Radnych Miejskich z winy ich bezczynności w sprawie. Wnoszę o wyjaśnienie, kto z winnych po stronie jednostek samorządu terytorialnego pokryje koszty strat z tytułu śmierci czy ran odniesionych w wypadkach samochodowych z tego tytułu że tak duże miasto ma chaos zamiast komunikacji zbiorowej. Nie ma na stronie internetowej UM żadnych informacji o sieci komunikacji miejskiej, nie ma żadnego schematu tych usług, nie ma nawet linku do rozkładów jazdy. Ich jakość jest tragiczna: kursy są sporadyczne, oznaczenia linii są niezrozumiałe (numery trzycyfrowe, nie do znalezienia w rozkładzie online). Kursy zamiast przecinać miasto jak w większości przypadków, zaczynają się i kończą w centrum, co zmusza do przesiadek, które nie są skoordynowane. Centrum przesiadkowe nie pozwala się przesiąść z uwagi na agonalny stan tych usług. Sąd w mojej ocenie - winien ograniczyć okresowo czynne prawo wyborcze osobom winnym tej sytuacji etc. Z szacunkiem,

Załączniki:

 1. kontakt_przez_formularz_oznaczony_jako_spam.pdf - Pismo z formularza do kontaktu z mieszkańcami- oznaczone od razu jako spam (sic!)
 2. zary_um_pismo1.png - Pismo do UM- wysłane formularzem
 3. doc00259520201211124015 (1).pdf - odpowiedzi UM
 4. zary_um1.pdf - Informacja o rzekomej numeracji linii (nie ma jej w rozkładach online, co wzmaga chaos)
 5. zary_kom_miejska1.pdf - skarga na jakośc usług- odpowiedz strony
 6. - Skarga na upadek systemu komunikacji miejskiej
 7.  - Uchwała XXXVII-11-22 jakiej treść zaskarżam.
 8. UM - list w spr. wniosku o wznowienie przewozów po istniejacych torowiskach kolejowych
 9. - UM odpowiada w sprawie komunikacji zbiorowej, w sprawie kom. szynowej właściwe jest muzeum
 10.  Kolejny list w sprawie- - odpowiedź strony
 11. - Kolejne ponaglenie do bezczynnych w tej sprawie Radnych Miejskich
 12.  - rozklad1
 13.  - rozklad2
 14.  - rozklad3
 15.  - rozklad4
 16.  - rozklad5

pon., 19 wrz 2022 o 13:06 Adam Fularz napisał(a):
Ponaglenie przed kolejnym pozwem: Skarga na jakość komunikacji miejskiej w Żarach
Do Radnych Miasta
Szanowni Państwo, Zbliża się dzień bez samochodu. W Żarach oznaczenia kursów autobusowych są inne niż dla komunikacji miejskiej, w rozkładach nie znajdziemy numeracji linii typowej dla miast mających kom. miejską. Na przystankach po prostu brak jest informacji typowej dla miast z komunikacją miejską. Ma się wrażenie chaosu.
Proponuję jako wydawca prasowy- pozew sądowy w tej kwestii bo wydaje mi się że doprowadzono usługi komunikacji miejskiej do granicy upadku. Mieszkańcy narzekają na chaos, małą ilość kursów jak na miasto tej wielkości. Na wielu miejskich ulicach autobus kursuje co kilka godzin (ul. Kaszubska, Sportowa) albo wcale.  Na przystankach nie ma zrozumiałych i jasnych rozkładów jazdy- jak w Nowej Soli czy ZIelonej Górze, mimo licznych listów w sprawie. Infrastruktura jest stara i zaniedbana. Nie ma nawet schematu połączeń komunikacji miejskiej. Autobusy nie są poprawnie oznakowane stałą numeracją linii. Błędnie kończy się kursy na ulicy Ułańskiej (wymaga to przesiadek) zamiast tworzyć kursy przecinające centrum miasta i mające pętle na obrzeżach.
"w całej żarskiej komunikacji miejskiej uruchamiane są 122 kursy w dniu powszednim nauki szkolnej, 99 w dniu powszednim wolnym od nauki oraz 69 w sobotę i 67 w niedzielę. W Zielonej Górze w każdym z tych rodzajów dni tygodnia na samej tylko linii 8 planowana jest większa liczba kursów niż w całej sieci żarskiej."
pozdrawiam
Adam Fularz
www.zarska.pl (w przebudowie)
Dol. Zielona 24a Zielona Góra

---------- Forwarded message ---------
Od: Adam Fularz 
Date: pon., 9 maj 2022 o 12:30
Subject: Skarga na jakość komunikacji miejskiej w Żarach


Do Radnych Miasta
Odwołanie od decyzji organu Burmistrz Miasta Żary
Informacja o wniesieniu pozwu
Szanowni Państwo,
W sprawie  WA.1510.1.2022
informuję iż wniosłem pozew. 
Do redakcji wielokrotnie zgłaszano sprawę jakoby:
- w Żarach na wielu liniach oferuje się 3 kursy dziennie
- Radni miejscy nie byli w stanie nadzorować systemu komunikacji miejskiej, ten zaś nie działał poprawnie.
- władze miasta nie miały w tym temacie żadnych kompetencji i nie potrafiły zorganizować tego systemu z braku doświadczenia, wiedzy czy też ekspertyzy.
- w efekcie w mieście nie ma mowy o komunikacji miejskiej, bowiem de jure istnieje ona, de facto niemal nie kursuje. Nie jest komunikacją miejską linia z ledwie 3 kursami dziennie.
Kiedy ostatni raz zlecano analizę systemu komunikacji miejskiej wyspecjalizowanemu doradcy? Jeśli tak to komu? Co wykonano? Kto układa rozkłady? Ile linii kursuje skoro w dniu powszednim wolnym oferuje się jedynie 99 kursów w całym mieście? Gdzie znajduje się centrum przesiadkowe, czy jest takie jak w Zielonej Górze? Jak wygląda system połączeń przesiadkowych w kom. miejskiej? 
Czy można wznowić komunikację szynową podmiejską? Kursował tramwaj podmiejski po torach dojazdowych przemysłowych na trasie Żary Kunice- Mirostowice. Zaproponowałem wykorzystanie istniejących torowisk na załączonym szkicu. UM Żary wystąpiłby do PKP PLK o dobudowanie brakujących peronów na nieużywanych torach w Mirostowicach etc. Szynobus mógłby kursować po przybliżonej trasie jak zlikwidowany tramwaj podmiejski kursujący na torach kopalnianych.
Co napisał mi UMZG: "w całej żarskiej komunikacji miejskiej uruchamiane są 122 kursy w dniu powszednim nauki szkolnej, 99 w dniu powszednim wolnym od nauki oraz 69 w sobotę i 67 w niedzielę. W Zielonej Górze w każdym z tych rodzajów dni tygodnia na samej tylko linii 8 planowana jest większa liczba kursów niż w całej sieci żarskiej."
 
 
 
Pozdrawiam 
Adam Fularz

From: Adam Fularz 
Sent: Wednesday, May 19, 2021 1:49 PM
To: Edyta Nawrot <edyta.nawrot um.zary.pl>
Subject: Fwd: komunikacja miejska

 

Sugestia dla władz miasta (...)

 

Szanowni Państwo,

Jestem oburzony upadkiem jaki widać w systemie MZK miasta Żary.

Jako wydawca prasy zarówno w Żarach jak i w Nowej Soli- wnoszę aby przedstawiciel UM wybrał się do Nowej Soli by porównać jakość, gęstość i skalę usług realizowanych komunikacją miejską, jakość pętli, centrów przesiadkowych etc. 

 

Liczba ludności – według stanu na 30 czerwca 2019, powierzchnia – według stanu na 30 czerwca 2014. Wytłuszczone zostały miasta na prawach powiatu.

Miasto

Powiat

Powierzchnia
(w ha)

Powierzchnia
(w km²)

Ludność ogółem

Gęstość zaludnienia

 Żary

powiat żarski

3349

33

37 502

1142

 Nowa Sól

powiat nowosolski

2180

22

38 763

1766

---------- Forwarded message ---------

---------- Forwarded message ---------
Od: <powiadomienia ...>
Date: śr., 5 sty 2022 o 12:41
Subject: Pismo ogólne zostało wysłane
To: <adam  ..l>


gov.pl

Data: 2022-01-05

Dziękujemy!
Twoje pismo zostało wysłane

Twoje pismo odbierze:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

Tytuł twojego pisma: Skarga na jakość komunikacji miejskiej w gm. miasta Żary

Czekaj na UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia).
UPP to potwierdzenie, że pismo zostało dostarczone do urzędu.
Dostaniesz je na swoją ....

Jeśli chcesz zobaczyć wysłane pismo − sprawdź folder Wysłane w...

Wiadomość została wygenerowana automatycznie
Prosimy na nią nie odpowiadać


BURMISTRZ MIASTA ŻARY Żary, dnia 01.02.2022 r.
WA.1510.1.2022

Sz. P.

Adam FularzZawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

Działając na podstawie art. 237 § 3 w nawiązaniu do art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2020 r. poz. 2320), zawiadamiam, że skarga z dnia 5 stycznia 2022 r., na jakość komunikacji miejskiej w gm. Żary w przedmiocie wznowienia kursów tramwai podmiejskich, została uznana za bezzasadną i załatwiona w następujący sposób:

Sekretarz Gminy Żary o statusie miejskim, Pani Olga Boryń, zapoznała się ze skargą,
po czym wniosła o ustosunkowanie się do niej przez Naczelnika Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji – Pana Ireneusza Brzezińskiego, który złożył stosowne wyjaśnienia w sprawie.

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na skargę w sprawie jakość komunikacji miejskiej, w przedmiocie wznowienia kursów tramwai podmiejskich wyjaśniam, że:

Skarżący w dniu 28.08.2019 r. przesłał e-mail z pytaniami dotyczącymi zabytku techniki - turystycznej kolei parkowej, zabytkowego transportu, zabytkowych tramwajów podmiejskich. Nie było wniosku o wznowienie kursowania tramwajów podmiejskich. W/w e-mail w dniu 10.09.2019 r. został przesłany zgodnie z właściwością do Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w Żarach, celem udzielenia odpowiedzi, o czym Skarżący został poinformowany
w dniu 10.09.2019 r. poprzez wysłanie pisma na adres e-mail adam.fularz wieczorna.pl. Ówczesny dyrektor Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w Żarach w dniu 17.09.2019 r. przesłał e-mail do Urzędu Miejskiego w Żarach z informacją, że Skarżący otrzymał materiały
i wydawnictwa oraz że dyrektor muzeum jest w kontakcie ze Skarżącym w przypadku wątpliwości i pytań.

W e-mailu przesłanym w dniu 14.08.2019 r. przez Skarżącego z pytaniami dotyczącymi komunikacji miejskiej, nie było wniosku o wznowienie kursowania tramwajów podmiejskich. W dniu 11.12.2020 r. Skarżący otrzymał  odpowiedź na w/w e-mail poprzez wysłanie pisma na adres e-mail adam wieczorna.pl. 

Natomiast e-mail z dnia 19.05.2021 r. przesłany przez Skarżącego, dotyczącego komunikacji miejskiej, nie był  wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, ale jak napisał Skarżący - sugestią. Dnia 20.05.2022 r. został Pan poinformowany o tym, że Pańska sugestia została przesłana do wydziału merytorycznego.


Ponadto informuję, że nie otrzymaliśmy od Pana w w/w sprawach żadnego pisma
o uzupełnienie lub brak odpowiedzi.

    Mając na uwadze ww. stan prawny i faktyczny skarga została uznana za bezzasadną. 


Z up. Burmistrza

/-/ Olga Boryń

Sekretarz Gminy Żary o statusie miejskim

/podpisano elektronicznie/

--

--
--
 
Redakcja: Dol. Ziel. 24a, Ziel Góra
2020-04-27
List do redakcji- pytania na sesji Rady Miasta

Od: (..)
Date: śr., 27 lis 2019 o 14:23
Subject: Fwd: FW: Pytanie do Radnych Miasta Żary
To: Adam.FularzDzień dobry,
swego czasu, zadał Pan pytanie dotyczące ograniczenia prawa mieszkańcom do zabrania głosu podczas obrad rady miejskiej w Żarach. Być może, otrzymał Pan już odpowiedź. Znalazłszy trochę czasu postanowił(..) przesłać Panu pewien dokument, który być może Pana zainteresuje W załączeniu przesyłam proponowany projekt uchwały zmieniającej zapisy statutu w tym zakresie. Szczegółowe uzasadnienie znajdzie Pan w załączonym pliku.
Projekt Uchwały został odrzucony przez Kluby FS i DMLP. Pozostał więc stan prawny tak jak w obecnym statucie, tzn. że Przewodniczący może udzielić głosu mieszkańcom. 
(..)


---------- Forwarded message ---------
Od: Jerzy Patrzykąt 
Date: czw., 21 lis 2019 o 11:04
Subject: FW: Pytanie do Radnych Miasta Żary
To: Adrian Jaworski , Aleksander Słowikowski <, Anna Słodkowska >, Arek Lis , Bogdan Hadryś , Dawid Polok , Dominika Rezlerska , Edyta Gajda , Grzegorz Chmielewski , Halina Majeryk , Jacek Stroynowski , Joanna Werstler-Wojtaszek , Lucyna Grzybowicz , Łukasz Matyjasek  Magdalena Lenczyk , Marcin Grubizna , Marian Popławski , Piotr Czerwiński , Robert Dziadul , Tadeusz Płóciennik , Zbigniew Żychowski 


 

 

From: Biuro podawcze 
Sent: Thursday, November 21, 2019 7:36 AM
To: jerzy.patrzykat
Subject: FW: Pytanie do Radnych Miasta Żary

 

 

 

From: Adam Fularz
Sent: Wednesday, November 20, 2019 3:11 PM
To: biuropodawcze
Subject: Pytanie do Radnych Miasta Żary

 


Proszę  o odpowiedzi czy problem nadal występuje. Podobno mieszkańców niepokoi spalarnia śmieci o nazwie "Swiss Krono" a decyzją władz miasta odmawia się im zabrania głosu.

Pozdrawiam

Adam Fularz


---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz 
Data: wtorek, 2 kwietnia 2019
Temat: Pytanie do Radnych Miasta Żary
Do: biuropodawcze


do Radnych Miasta

 

Czy prawdą jest iż Rada Miasta Żary wprowadziła rozwiązania uniemożliwiające mieszkańcom występowanie w swoich sprawach na forum Rady Miasta? Proszę o kilka słów wyjaśnienia.

 

Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

 

--
 
Redakcja: Dol. Ziel. 24a, Ziel Góra
2020-04-27
Wniosek o zwrot zagarniętej linii kolejowej

Ponaglenie przedsądowe: Wniosek o zwrot ukradzionego odcinka kolei dużych prędkości "Nowa Berlinka" (prędkość maks. 205 km/godzinę w 1936 roku)

Telewizja Opera telewizjaopera na s. gmail.com

AttachmentsWed, Jan 5, 9:47 AM (1 day ago)
to sejmik
Ponaglenie przed pozwem sądowym o bezczynność
Do Radnych Sejmiku
Drodzy Państwo,
Na pytania, czemu ktoś lokalne linie kolei przebudowuje z prędkości konstrukcyjnej np. 150, 160 czy 205 km/.h do prędkości 80 czy 120 km /h- tutejsi urzędnicy odpowiadają że przecież pociągi regionalne jakie zlecają przewoźnikom, szybciej nie pojadą. Ze zdziwieniem oglądam szybko kręcące się wstecz wskazówki zegara- linie po których przed wojną pędzono 150, 160, a nawet rekordowe 205 km/godzinę, dzisiaj po przebudowie za ciężkie pieniądze mają parametry konstrukcyjne gorsze niż sto lat temu, a prędkości handlowe na trasie to czasem ledwie połowa dawnej prędkości z epoki "Latających Ślązaków", "Nordexpressów" etc etc. 
Państwa urzędnicy kręcą wskazówkami zegara wstecz, na co protestuję. 
Pozdrawiam,
Adam

---------- Forwarded message ---------
From: Telewizja Opera 
Date: Fri, Dec 3, 2021 at 12:41 PM
Subject: Zegar historii nie powinien kręcić się wstecz. Wniosek o zwrot ukradzionego odcinka kolei dużych prędkości "Nowa Berlinka" do Berlina (prędkość maks. 205 km/godzinę w 1936 roku)
To: <Kancelaria mi.gov.pl>, <sejmik lubuskie.pl>


do Ministra Infrastruktury
do Radnych Sejmiku Woj. Lubuskiego
Zegar historii nie powinien kręcić się wstecz. Wniosek o zwrot ukradzionego odcinka kolei dużych prędkości "Nowa Berlinka" do Berlina (prędkość maks. 205 km/godzinę w 1936 roku). 

Szanowni Państwo,
Województwo lubuskie jest regionem o największej gęstości dróg ekspresowych i autostrad w kraju. Jednocześnie zdezelowane są dawne linie transportu zbiorowego dużych prędkości. Ich opis- w załączonym zdjęciu z wystawy w muzeum. Obecnie, przeciwko czemu protestuję, PKP przebudowuje dawne linie kolei o prędkościach technicznych np. 205 km/h, do prędkości nierzadko 2-3 razy mniejszych. Zegar postępu w województwie lubuskim kręci się na kolei wstecz. Wnoszę do MI o:
- podniesienie prędkości na linii Nord- Ekspress, to jest głównej magistrali Królewskiej Kolei Wschodniej na odcinku Kostrzyn- Gorzów- Krzyż do 200-220 km na godzinę z konstrukcyjnej vmax 150-160 km/h za czasów kursów Nord Expressu.
- przywrócenie prędkości na linii Nowa Berlinka, to jest skrótu głównej magistrali Berlinka na odcinku Legnica- Żagań- granica państwa p. Bieniów, Gubinek do 200-220 km na godzinę z konstrukcyjnej vmax 205 km/h za czasów kursów Latającego Ślązaka z 1936 roku. Mogłyby kursować składy KDP Zielona Góra-Lubsko- Chociebuż- Berlin osiągające niekiedy 200 km/h czy znów składy Berlin- Wrocław z czasem podróży ok. 2 godz. (205 km na godzinę na całym odcinku Nowej Berlinki skróci czas do 2 godz.). 
- budowę alternatywy dla drogi szybkiego ruchu S3 która zlikwidowała transport zbiorowy w relacji północ- południe: budowę zupełnie nowej linii kilkunastu km kolei od Gościkowa/ Paradyża do Świebodzina i dalej starym przebiegiem albo nowym- przez port lotniczy w Nowym Kramsku do Ziel. Góry jako kolei KDP o vmax powyżej 200 km/h.
Odtwórzmy przedwojenną sieć KDP na 90-lecie pobicia rekordu 205 km/h pociągiem ekspresowym. Obecnie w Polsce żaden pociąg nie kursuje już tak szybko, nieliczne pendolino pokonują niekiedy tylko próg 200 km/h na jednym odcinku torowiska w Polsce.
Z wyrazami szacunku, 
Adam Fularz
www.elubuska.pl
Dol. Ziel. 24a, Ziel.Góra


---------- Forwarded message ---------
From: Centrum Informacyjne Rządu 
Date: Fri, Dec 3, 2021 at 11:23 AM
Subject: FW: Wniosek o zwrot ukradzionego odcinka kolei dużych prędkości "Nowa Berlinka" do Berlina (prędkość maks. 205 km/godzinę w 1936 roku)
To: telewizjaopera


Szanowny Panie Redaktorze,

uprzejmie prosimy o kontakt z Ministerstwem Infrastruktury, które jest właściwe w temacie pytań.

 

Z poważaniem

Centrum Informacyjne Rządu

 

From: Telewizja Opera
Sent: Friday, December 3, 2021 10:57 AM
To: Centrum Informacyjne Rządu 
Subject: Wniosek o zwrot ukradzionego odcinka kolei dużych prędkości "Nowa Berlinka" do Berlina (prędkość maks. 205 km/godzinę w 1936 roku)

 

No data

Notice: Undefined index: error in /home/wieczornapl/domains/wieczornapl.cfolks.pl/public_html/section/variable.php on line 11
{"news":"news","company-skill":"company-skill","slider":"slider","menu":"menu","submenu":"submenu","language":"language","cookie":"cookie","logo":"logo","header":"header","separator":"separator","footer":"footer"}